Bruggen en stuwen

Verbindend én praktisch

Beschoeiing en Damwanden van Bijker

Waterbouwkundige constructies beginnen een steeds, belangrijkere activiteit te worden binnen Bijker Waterbouw.

Om water te trotseren of te beïnvloeden zijn er bruggen en stuwen nodig. Vast of regelbaar. Lang of kort. Breed of smal. Van hout of kunststof. Voor de lange of korte termijn.

We kijken graag met u mee wat er nodig is voor uw project. En delen graag onze expertise met u.

Neem voor vragen of meer informatie over het plaatsen van stuwen en houten bruggen contact op met ons.