Beschoeiing en damwanden

Aantrekkelijk én praktisch

Beschoeiing en Damwanden van Bijker

Een beschoeiing, dam- of keerwand is nodig om hoogteverschil in de grond op te vangen. Vaak wordt zo’n oplossing gebruikt bij een sloot, waterkant, sloot of oever grenzend aan een perceel of glooiend terrein. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Paal- of schotbeschoeiing
    Voor grondkering tot een maximale hoogte van anderhalve meter wordt een paal- of schotbeschoeiing gebruikt. Deze beschoeiing bestaat uit schotten die gemaakt zijn uit horizontale, aan elkaar bevestigde, planken. De schotten worden vastgezet aan palen die verticaal geplaatst worden. Daarvoor langs komt een gording en als afwerking een afdekplank. Deze beschoeiing kan in diverse lengtes en breedtes uitgevoerd worden. Ook het gebruik van grondwerend doek behoort tot de mogelijkheden.
  • Damwandbeschoeiing
    Bij een grote gronddruk worden damwanden gebruikt, die veelal vastgezet worden met ankers. Bij deze beschoeiing worden planken verticaal in de grond geplaatst. Door de messing en groefverbinding sluiten de planken mooi op elkaar aan. Deze beschoeiing is erg geschikt voor duikers, stuwen, rivieren, havens en oevers. En kan uitgevoerd worden in (hard) hout, kunststof, beton of staal.